Univerzita Karlova – studium

Na fakultě sociálních věd jsem vystudoval bakalářský obor žurnalistika a magisterský obor mediální studia. V diplomové práci jsem se věnoval obrazu bohatství v tištěných médiích.