X PRODUCTION

Mateřská společnost, kde působím od roku 2013, v současnosti jako rezidentní freelancer. Nabízí zázemí pro grafické práce, vývoj mobilních aplikací, kompletní přípravu webů, online kampaně a kampaně na sociálních sítích, eventy, videa, prostě kompletní produkci čehokoliv na poli kreativy a komunikace. Na všech těchto věcech jsem se podílel a “xko” najdete u řady věcí v portfoliu O text na jeho web jsem se samozřejmě postaral.